popup
ARCA
Quality engineered control valves
ARCA
Quality engineered control valves
kohlevergasung_en.png

Kolenvergassing

Olie wordt schaars, is wat al jaren door verschillende partijen
geroepen wordt. Tevens ervaren wij dagelijks als wij gaan tanken
dat de prijzen sterk fluctueren, mede door de willekeur van
speculanten en economische malaise. Desalniettemin groeit de
energiebehoefte,de olie voorraden slinken, alternatieve delfstof
steenkool/bruinkool welke wereldwijd alom aanwezig is, wordt weer
interessant. Ontginning wat in het verleden te kostbaar was wordt
nu weer rendabel.
Bij kolenvergassing wordt steen-/bruinkool vergast tot synthesegas.
Het synthesegas kan worden gebruikt voor het produceren van syn-
thetische brandstoffen of direct worden verstookt ten behoeve van
de energieproductie.
Von Rohr ARCA levert verschillende type regelkleppen voor o.a.
abrassieve -, zuurstof-, stoom-, en watertoepassingen.